Ledermentoring foregår på nett eller i din bedrift. Første samtale er uforpliktende

Ledermentoring tar utgangspunkt i de utfordringene du står i og det du har behov for i din utvikling

Aktuelle temaer kan være:

Øk ditt nærvær og bli mer fokusert
Ønsker du å være en som håndterer stress og mestrer å holde fokus selv om to do- listen er lang? Ønsker du å stå stødig i deg selv når det stormer rundt deg, være rolig og trygg og innby til tillit? Da kan oppmerksomhetsøvelser eller mindfullness være noe for deg.
Å være mindful er å være bevisst tilstede uten å dømme. Gjennom daglig praktisering av mindfulness vil du oppleve mindre stress, bedre helse og større grad av glede, overskudd og vitalitet i hverdagen. Det trenger ikke å være hverken komplisert eller å ta lang tid. Jeg kan lære deg enkle og raske øvelser som kan kombineres med hverdagsrutinene dine. Mindfulness gir resultater uansett om du investerer lite eller mye tid til det.
I løpet av dagen kan vi ha mye kaos inni oss med tanker, følelser og impulser som hopper fra det ene til det andre, og frem og tilbake i tid. Vi tenker kanskje på det vi gjorde eller ikke gjorde for litt siden, eller vi planlegger noe vi skal gjøre, gruer oss, osv. Med mindfulness er vi bevisst og ikke- dømmende tilstede her og nå – i kroppen, i tankene og i følelsene.

Ha et tydelig mål og en retning for deg personlig og for bedriften
Hva vil du gi til verden? Hva vil du bruke deg selv til? Har du havnet der du er av bevisste valg eller av tilfeldigheter, eller kanskje du har forventninger rundt deg som du har prøvd å leve opp til?
Med ledermentoring har du muligheten til å finne ut hvorfor du har hevnet der du er og hva du egentlig vil – for deg selv og for bedriften. Jeg stiller deg spørsmål som gjør at du kan finne frem til din og bedriftens unike retning. Når du får tak i retningen får du også tak på energien og overskuddet du har i deg. Retningen vil dermed bli både klarere og mer kraftfull og du vil kjenne deg inspirert hver dag.
Å ha fokus på det som er bra er betydningsfullt i arbeidet med retning.  Det som er bra kan forsterkes, utforskes og utfoldes.

Bli bevisst hva som gjør endring så vanskelig og kom forbi disse hindrene
Hva stopper deg i livet ditt og hva betyr det for deg?
Det eneste som er konstant i livet er at ting endrer seg. Likevel stritter vi ofte i mot og tviholder på det gamle. Trygghet er fundamentet for endring. Vi kan være sterk i oss selv, med trygghet og nærvær og vi kan ha kontakt med retningen vår. Likevel kan vi møte på blokkeringer som gjør endringer vanskelig. Disse blokkeringene henger sammen med ting som på et tidligere tidspunkt i livet styrket oss og hold oss trygge. Ofte er det snakk om ting som går helt tilbake til barndommen. Strategier som var nyttige den gang, kan hindre oss i videre utvikling nå. Det er mulig å lage nye strategier uten å løse opp blokkeringene. Det er en midlertidig måte å håndtere det på som vil ta symptomene, men ikke opprinnelsen. Blokkeringene vil komme tilbake når de blir trigget og kan da slå deg ut på et annet område.
Jeg har teknikker og spørsmål som kan hjelpe deg til å raskt finne frem til blokkeringene, hente ut lærdom fra dem, akseptere dem og endre dem slik at de i stedet blir en ressurs og en styrke i din videre utvikling. Når du får løst opp i blokkeringer som har hindret deg og gjort deg mindre enn du er, får du mulighet til å hente ut mer av ditt potensial og utfolde mer av det du ønsker å skape.

Bedre dine relasjoner, bli tydelig og unngå misforståelser
Noe av kommunikasjonen er faktabasert, mens det meste er subjektiv fortolkning. Vi møter hendelser med våre filtre og det oppstår tanker, følelser og behov i oss. Det samme som blir sagt kan tolkes ulikt av ulike personer. Du tolker ut fra dine tidligere erfaringer, personligheten din, hvem du er og hvilke verdier, holdninger og trossystemer du har. Ved å være mer bevisst på at vi tolker ting ulikt, kan vi skape et større rom for forståelse og aksept. Med ledermentoring kan du lære deg å effektivt formidle egne tanker, følelser og behov på en måte slik at du får gjensidig aksept, anerkjennelse og respekt i møtet med den andre.

Få tid til de viktige oppgavene og skap deg en hverdag som gir deg påfyll av energi
Jeg kan hjelpe deg med å finne frem til hva som tapper deg for energi og hva som gir deg energi, og til å få en hverdag med påfyll av energi og glede, i balanse mellom arbeid og fritid, aktivitet og hvile.
Har du en lang to-do-liste som du aldri blir ajour med og som tapper deg for energi? Det er mulig å gjøre noen enkle grep for å endre dette. Først kan du se om det er noe på listen du kan stryke og om det er noe du kan delegere til andre. Deretter kan du dele et ark i fire og plassere det som er igjen på to-do-listen i fire kategorier; «Viktig, haster», «Viktig, haster ikke», «Ikke viktig, haster», Ikke viktig, haster ikke». Vi har en tendens til å bruke mye tid på å gjøre uviktige ting perfekt, fordi vi er redd for å gjøre feil. Finn ut hva som er godt nok og gjør det. Det frigjør masse tid. Når det gjelder de viktige tingene kan det imidlertid være tidsbesparende i lengden å bruke litt ekstra tid på å gjøre dette grundig slik at du unngår å måtte ta det opp igjen på nytt senere.
Jeg har god erfaring med å først gjøre de viktige tingene som haster og deretter legge bort to-do-listen, kjenne etter hva jeg har lyst til å gjøre og så følge inspirasjonen. Ofte dreier dette seg om oppgaver under kategorien «Viktig, haster ikke». På denne måten vil du oppleve at du får gjort det du skal og at du gjør det med iver og glede.

Skap de resultatene du ønsker
Vi har lett for å fokusere på det vi ikke vil ha. Det vi har fokus på er det vi får. Dette kalles gjerne loven om tiltrekning. Gode resultater kommer gjennom å fokusere på det vi ønsker. Det er tre nivåer i oss som er med på å skape; tankene, følelsene og instinktene. Hvis instinktene dine sier at det ikke er trygt å slippe til det hodet og hjertet ønsker, så vil instinktene være en blokkering som holder igjen og stopper det. Hvis du dypest sett ikke tror at du kan oppnå dette, vil også det være en stopper. Det er derfor betydningsfullt at du fokuserer med en helhetlig, balansert og samstemt versjon av deg selv.
Jeg har øvelser som hjelper deg med å skape de resultater du ønsker.

Vær en autentisk, trygg, glad og takknemlig leder som deler, delegerer og inspirerer
Når du er trygg i deg selv, tar i bruk ditt potensial, er bevisst tilstede og har gode relasjoner, kan du være der med hele deg og også støtte andre i sin utvikling. Når du er trygg i deg selv vil du være trygg på å la andre få lov til å skinne. Gjennom å løfte andre kan du øke produktiviteten og skape gode resultater. Det er å lede med hjertet.

Ledermentor Hege de Lange Haaland i Ledermentoring

Ledermentoring

Ledermentoring foregår på nett eller i din bedrift. Første samtale er uforpliktende. Ønsker du et opplegg som avviker fra oppsettet nedenfor, og som er mer skreddersydd dine behov, kan jeg også levere det.

Grunnpakke 3 måneder

7 samtaler
kr 12 000
  • I grunnpakken legges det opp til en samtale pr. uke den første måneden
  • Deretter en samtale annen hver uke den andre måneden, og en samtale i den tredje måneden.
  • Første samtale er uforpliktende. Deretter velger du om du vil fortsette med Grunnpakken.

Videre oppfølging 6 måneder

5 samtaler
kr 8 000
  • Halvårlig oppfølging er et tilbud etter Grunnpakken.
  • Det legges opp til en samtale pr måned.

Videre oppfølging 12 måneder

10 samtaler
kr 15 000
  • Årlig oppfølging er et tilbud etter Grunnpakken.
  • Det legges opp til en samtale pr måned.
Rull til toppen